RIMSKA NEKROPOLA

V muzeju na prostem si oglejte prečudovite grobnice Rimljanov

JAMA PEKEL

Sprehodite se po čarobni kraški jami, polni zanimivih kapnikov

HMELJ

Hmeljarstvo je ena izmed najbolj prepoznavnih dejavnosti Savinjske doline.

ZADNJE NOVICE

IZVEDBA ZIMSKE SLUŽBE

 

Spoštovani!

 

Izvedba Zimske službe v KS Šempeter bo tudi letos potekala v enakih pogojih in kriterijih s strani koncesionarja VOC za OŽ in pogodbenih izvajalcev za KS Šempeter.

 

Izvajalec zimske službe VOC

Ceste so glede na kategorizacijo Lokalnih cest in Javnih poti v upravljanju koncesionarja VOC s strani OŽ s pluženjem in posipanjem le teh. Napisani so kriteriji glede pričetka pluženja in posipanja ( višine snega 10 – 15 cm) in trajanje zimske službe.

 

Izvajalci zimske službe za KS Šempeter

V pristojnosti KS Šempeter je izvedba zimske službe na NKTG cestah in parkiriščih v lasti OŽ oz. JD (šola, vrtec, pokopališče, Petrov trg, Jama Pekel).

 

Vsled tega in trenutne težke zdravstvene situacije, prosimo za strpnost do izvajalcev zimske službe z zavedanjem, da je sneg last vseh nas in njegove minljivosti.

 

KS Šempeter za izvedbo zimske službe na NKTG cestah in parkiriščih nima 24 urnega dežurstva, lahko pa nam dotično težavo sporočite na spletno stran.

 

V nadaljevanju si lahko na povezavi preberete oba dokumenta v celoti, z vsemi podrobnostmi.

 

IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE KS

 

IZVEDBENI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE VOC

 

 

Predsednica KS Šempeter, Zdenka Jan

 

 

PISMO KRAJANOM

 

Spoštovani!

 

Ker nič ne kaže, da se bo virus kmalu umaknil iz naših življenj, se vam na ta način javljam in vas najlepše pozdravljam. Kljub temu, da nam dodobra kroji naš vsakdan in posega v naše aktivnosti, se člani sveta KS Šempeter trudimo po najboljših močeh, da bi vam bili v pomoč.

 

Skozi vso to obdobje, so nam odpadle številne družabne aktivnosti, ki jih gotovo vsi zelo pogrešamo. V mislih imam Slavnostno sejo, Srečanje Šempetrov, Pohod od Petra do Pekla, skratka dogodke, ki so nas vedno napolnili z energijo in občutkom, da smo kot krajani na mnoge načine povezani.

 

Kljub temu velikemu primanjkljaju, pa smo skušali svoj letni načrt čimbolj izpolniti, predvsem na področju urejanja cest, javne razsvetljave, čiščenja vodotokov, urejanje ponikovalnic… Seveda še vedno z velikim navdušenjem spremljamo dela na državni cesti, ki počasi dobiva končno podobo. Upam, da so se pomisleki in kritike nekaterih razblinile in da smo se vsi skupaj sprijaznili, da na vse odločitve projektantov in investitorjev nimamo vpliva in da moramo zaupati strokovnjakom. To slednje velja tudi za vsa druga področja, v mislih imam zdravstvo, ki v tem kaotičnem obdobju v nezavidljivi situaciji. Ljudje pa smo, predvsem zaradi stisk v katerih smo se znašli, vedno bolj prepričani, da smemo kritizirati vse in vsakogar, pogosto pa pozabimo na svoj doprinos k izboljšanju situacije. V KS se skupaj s krajani močno trudimo, da bi istočasno z rekonstrukcijo Rimske ceste uredili tudi pločnik ob delu Šolske ulice in tako omogočili otrokom varno pot do šole. Nasproti so nam stopili vsi lastniki zemljišč ob tej trasi in ponudili zemljišče, dogovoriti se moramo še za način izvedbe, ki pa ni povsem enostaven in brez ovir....

 

...pismo v celoti na spodnji povezavi

 

 

PISMO KRAJANOM

 

FOTO OBNOVA CEST Zalog, Sp. Grušovlje, Šempeter

 

Vaša Zdenka s Cvetko, Erno in člani sveta KS Šempeter

 

 

PROSTOVOLJSTVO - POZIV

 

Spoštovani!

 

Zaradi kakovostnejšega življenja stanovalcev vabimo prostovoljce, ki ste pripravljeni ponuditi pomoč v Domu Nine Pokorn Grmovje v Žalcu.

 

Gre za socialno varstveni zavod, ki v svoje programe vključuje osebe s težavami v duševnem zdravju in duševnem razvoju. Želijo si prostovoljce, ki bi stanovalcem ponudili družabništvo, individualne pogovore, skupno preživljanje prostega časa (družabne in športne igre) ter lažjo fizično pomoč (sprehodi, spremljanje stanovalcev, ki so težje pomični in imajo invalidski voziček).


Pomoč lahko ponudite med tednom v popoldanskem času in med vikendi preko celega dne. Želijo si, da bi se vključili vsaj enkrat na teden, lahko tudi večkrat oz. odvisno od vašega prostega časa. Več v spodnji povezavi...

 

 

DOM NINE POKORN - IŠČEMO PROSTOVOLJCE

 

 

 

CORONA - POZIV - OBVESTILA

 

Spoštovani!

 

Pozivamo vas, da v teh dneh, predvsem zaradi zaščite vseh nas, dosledno spoštujete ukrepe NIJZ in Vlade RS.

 

Zavedamo se, da so pred nami prazniki, ki bodo zopet drugačni, kot smo jih vajeni. Zgolj strpnost, solidarnost do drugih, predvsem starejših je zopet izrednega pomena.

 

V nadaljevanju bomo dodali povezave, na katerih si lahko preberete in se seznanite z najnovejšimi ukrepi, razlagami ipd.

 

Obveščamo vas, da KS v času uradnih ur obratuje, vendar vas pozivamo, da ob morebitnem obisku spoštujete veljavne ukrepe. Tudi za zaščitne maske, lahko informacije dobite na KS Šempeter.

 

Na nas se lahko, za morebitne informacije v času uradnih ur obrnete na tel. št. (03)700 15 06, ali na el. naslov: krajevnaskupnostsempeter@siol.net. Za informacije se lahko obrnete tudi na svetnike KS Šempeter.

 

28. 10. 2020 smo v prostorih KS izvedli cepljenje proti sezonski gripi. V terminu smo opravili 58 cepljenj. O naslednjem terminu vas bomo pravočasno obvestili.

 

DOM NINE POKORN - IŠČEMO PROSTOVOLJCE

 

NIJZ - PSIHOLOŠKA POMOČ - 080 51 10

 

VLADA RS - KORONAVIRUS

 

NIJZ - SPLOŠNO - VSE AKTUALNO

 

POLICIJA - UKREPI - INFORMACIJE

 

ZDRAVSTVENI DOM ŽALEC

 

ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE - OBVESTILO

 

 

BODIMO UHO ZA LJUDI V STISKI

 

Spoštovani,

 

v časih tesnobe, RAZGLASITVE EPIDEMIJE in negotovosti ljudje potrebujemo predvsem nekoga, ki nas ZARES posluša in nam prisluhne.

 

ČE IMATE VPRAŠANJA V ZVEZI Z EPIDEMIJO, ste v stiski, se počutite osamljene ali potrebujete pogovor, nas lahko pokličete na telefon Škofijske Karitas Celje in prisluhnili vam bomo.

 

Vsak dan, med 8.00 in 18.00 uro

 

POKLIČITE NAS: 051 278-482

 

 

BODIMO UHO ZA LJUDI V STISKI

 

 

 

REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE V ŠEMPETRU

 

Spoštovani!

 

V Glasilu, ki ste ga prejeli v mesecu juniju 2020 smo vas seznanili, da so se pričela dela na državni cesti, ki jih izvaja podjetje VOC,d.d. investitorja pa sta DRI (Družba za razvoj infrastrukrure, d.o.o) in Občina Žalec, projekt pa je pripravil projektantska firma PROJEKTIVA NVG,d.o.o. Vodja projekta pa je DRSI (Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo).

 

V tej fazi se izvajaljo dela od krožišča pri avtocesti do križišča pri SIPU. Vloga KS Šempeter je nedvomno velika, saj smo 20 let pristojne nenehno opozarjali na potrebo po sanaciji, predvsem zaradi varnostnega vidika.

 

Pri sami izvedbi del pa skušamo biti učinkovit posrednik med občani in izvajalci. Seznanjeni smo s širino ceste, ki bo povsem enaka kot je bila izvedena v prvi fazi, od uvoza v Šempeter, nasproti kmetijskega posestva do križišča pri Mercatorju. Širine ceste je prilagojena hitrostnim omejitvam v strnjenih naseljih ter je pogojena tudi z varnostjo vseh udeležencev v prometu in gotovo tudi v prid vsem stanujočim ob Rimski cesti. Izvajalci del se maksimalno trudijo, da na terenu povzročajo čim manj škode s težko gradbeno mehanizacijo in po svojih močeh sodelujejo s krajani ob trasi. Situacija na gradbišču, ki trenutno spremljamo, nikakor ne predstavlja končne podobe ceste.( ne predvideva se sprememba prometnega režima v Šempetru). Zahvaljujemo se vsem za potrpežljivost, saj se zavedamo, da tak poseg v bivalnem okolju, povzroča veliko prilagajanja in strpnosti.

 

KS Šempeter bo tudi v bodoče sodelovala s krajani ob trasi ceste, na spletni strani pa bomo objavljali aktualne informacije v zvezi z deli.

 

KS Šempeter

Predsednica, Zdenka Jan

 

 

 

KS ŠEMPETER

Dobrodošli na spletnih straneh Krajevne skupnosti Šempeter v Savinjski dolini. Namen te strani je približati krajevno skupnost krajanom Šempetra, kakor tudi približati ta lep kraj obiskovalcem te spletne strani, ki niso krajani Šempetra v Savinjski dolini

Zdenka Jan, predsednica KS Šempeter v Savinjski dolini.

 

 

URADNA OBVESTILA

 

 

 

NASELJA V KS ŠEMPETER

 • PREDSTAVITEV ČLANOV SVETA KS ŠEMPETER
 • Seznanite se s predstavniki sveta KS Šempeter

 • PROGRAM PRIREDITEV V KS ŠEMPETER
 • Seznanite se s programom prireditev KS Šempeter v prvi polovici leta 2019

 • MERJENJE KRVNEGA TLAKA V PROSTORIH KS ŠEMPETER
 • Obveščamo Vas, da krajevni odbor Rdečega križa Šempeter vsak prvi ponedeljek med 17. in 18. uro v mesecu opravlja meritve v prostorih KS Šempeter. Pod geslom POTREBUJEM-PODARIM, bomo sprejemali krajane ki pomoč potrebujejo in tiste, ki oddajajo, kar ne potrebujejo več. Vljudno vabljeni, lahko tudi na prijeten klepet.

 • DEFIBRILATORJI
 • Nameščeni so na naslednjih lokacijah:

   

  1. Osnovna šola Šempeter

   

  2. Gasilsko društvo Šempeter

   

  3. Na avtobusnem postajališču v Kalah

   

  4. V naselju Grče, pri kapeli. .

 • PROstofer
 • Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 080 10 10. Ga potrebujete ?... Ga želite voziti...?